Přihláška Den Zemědělce – Kámen 2021

Výstava a individuální předvádění zemědělské techniky

Termín pro zaslání přihlášky bude upřesněn.

Vystavovatel: (*povinné údaje)

Fakturační adresa:

vyplní jen ti co vystavují poprvé

Korespondenční adresa:


mapa

(první udávaný rozměr expozice (40 m) je čelo stánku u asfaltové plochy)

Výstavní plocha A (preferováno pro předvádění Zpracování půdy a Sklízecí mlátičky)

Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
A1 Stacionární 40 x 50 2000 59 500
V ceně jsou předváděné stroje po oba dny výstavy (výhodné pro předvedení 3 a více strojů, max. 5)
(v rámci expozice 40 x 50 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)

Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
A2 Stacionární 40 x 50 2000 39 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč (výhodnější u předvedení 1 až 2 strojů)
(v rámci expozice 40 x 50 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)

(první udávaný rozměr expozice (25 m) je čelo stánku u asfaltové plochy)
Výstavní plocha B

Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
B1 Stacionární 25 x 70 1750 57 500
V ceně jsou předváděné stroje po oba dny výstavy (výhodné pro předvedení 3 a více strojů, max. 5)
(v rámci expozice 25 x 70 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
B2 Stacionární 25 x 70 1750 37 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč (výhodnější u předvedení 1 až 2 strojů)
(v rámci expozice 25 x 70 m je možný pojezd a individuální předvádění techniky – pozemek nesmí být poškozen)

(první udávaný rozměr expozice (20 m, 10 m, 5 m) je čelo stánku u asfaltové plochy)

Výstavní plocha C
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
C Stacionární 20 x 25 500 33 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč.
Výstavní plocha D
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
D Stacionární 10 x 15 150 21 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč.
Výstavní plocha E
Výstavní plocha Typ plochy Rozměr Plocha v m2 Cena v Kč
E Stacionární 5 x 10 50 8 500
Aktivní předvádění: cena za jeden předváděný stroj 9000 Kč.
První udávaný rozměr expozice (40 m a 25 m) je čelo stánku u asfaltové plochy
Jiné poplatky:
– ozvučení pro individuální předvádění na plochách A, B a C zajišťuje výhradně pořadatel, a to v ceně 3 000 Kč/jednu sadu. Cílem je garantovat hlasitost odpovídající potřebě komentování v rámci jedné expozice (5 W) a nepřesahující její rámec.
–Pro výstavní plochy A, B, C bude zajištěn rozvod elektrické energie v ceně 3000 Kč na jedno přípojné místo. Na plochu D a E je instalace elektrické přípojky dobrovolná.Během výstavy je zakázáno používat individuální elektrocentrály.
Požaduji ozvučení expozice anone
Preferuji rozvod elektrické energie na ploše anone

Požadavky na umístění vaší plochy vedle firmy
(pohled čelem k asfaltové ploše)
(uvedené firmy musí mít stejný požadavek)

KATALOG STROJŮ/PŘEDVÁDĚNÍ STROJŮ

Termín zaslání přihlášky bude upřesněn. (později zaslaná data není možné do tištěného katalogu z časových důvodů zařadit)

TOP STROJ A AKČNÍ CENA TECHNIKY DO VÝSTAVNÍHO KATALOGU

Katalog bude k dispozici na výstavě všem návštěvníkům, ale hlavně bude formou samostatné přílohy distribuován v časopisech Zemědělec, Farmář, Mechanizace zemědělství, Úroda, Náš chov.

Přehled vystavovatelů v katalogu bude seřazen podle výstavních ploch a podle abecedy.

Stručný popis stroje je omezen na maximálně 120 znaků.

Výstavní ploha A1Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin


Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha A2Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin


Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha B1Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin


Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha B2Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin


Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha CZahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin


Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha DZahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin


Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.

Výstavní ploha EZahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin


Zahájení společného předvádění v 10.00 hod., ukončení v 11.00 hodin


Zahájení společného předvádění v 11.00 hod., ukončení ve 12.30 hodin

S cílem podpořit kontraktační rozměr výstavy nabízíme zviditelnění cenové nabídky vybraných strojů.